در اقدامی گروه آرچه ، پس از بررسی پتانسیل نیازمندیهای گلشن مهر ، ارائه دهنده تبلیغات چاپی در استان گلستان که جایگاه نخست تبلیغات چاپی در استان گلستان را به خود اختصاص داده است ، تصمیم به آغاز همکاری با این نیازمندی را گرفت . در راستای این همکاری گروه آرچه وبگاهی برای نیازمندیهای گلشن مهر ، با هدف ارائه نیازمندیهای اینترنتی در فضای مجازی طراحی و اجرا نمود .
خدمات وبگاه نیازمندیهای گلشن مهر همانند نسخه چاپی خود ، در حوزه تبلیغات می باشد . این خدمات شامل سامانه اطلاعات مشاغل استان گلستان ، نیازمندیهای استان گلستان و ارائه تبلیغات بنری و متنی می باشد . شاخصه ای که این وبگاه را نسبت به نمونه های دیگر در استان گلستان متمایز می سازد ، وجود طراحی منحصر به فرد و حرفه ای این وبگاه و رعایت کردن آخرین استانداردهای سئو و در کنار آن همراهی نسخه چاپی نیازمندیهای گلشن مهر و پشتیبانی وبگاه توسط این مجموعه می باشد . این شاخصه ها باعث قرار گرفتن وبگاه نیازمندیهای گلشن مهر در کانون توجه عموم و نه قشری خاص می شود .
امیدواریم این همکاری از استقبال عمومی مردم برخوردار شود و رضایت همه اقشار جامعه را نسبت به خدمات ارائه شده کسب نماید .