Archeh Persian Logo

گروه آرچه

Archeh Company

طراحان ایده محور جوان

اطلاعات پروژه

  • عنوان : طراحی برچسب مناسبت برای تلگرام
  • تاریخ طراحی : تیر ماه ۱۳۹۵
  • نوع طراحی : برچسب تلگرام
  • طراح و اجرا کننده : سحر خاکی
  • نرم افزار استفاده شده : Photoshp , Corel
  • سفارش دهنده : شرکت طراحان ایده محور جوان
  • دریافت برچسب

    تصاویر پروژه