Archeh Persian Logo

گروه آرچه

Archeh Company

طراحان ایده محور جوان

اطلاعات پروژه

  • عنوان : طراحی نمای ساختمان سارا نسخه ۱
  • تاریخ طراحی : اردیبهشت ماه ۱۳۹۰
  • نوع طراحی : نمای ساختمان مسکونی
  • نرم افزار استفاده شده : ۳D MAX , V-RAY
  • سفارش دهنده : دوست محمدی
  • تصاویر پروژه